Kineticus

Рецепт за вежбање

 

- Изработка на индивидуален програм за вежбање за рекереативци и сите видови на заболувања според програмата на Европското здружение по спортска медицина (EFSMA)