Kineticus

ORTHOKIN терапија

 

- Терапија со автологен кондициониран серум во кој има заштитни протеини добиени од вашата крв
- Крв се зема само еднаш со венепункција во специјални ЕОТ II моновети во кои се наоѓаат стаклени топчиња околу кои се лепат крвните клетки и се поттикнува синтеза на заштитни протеини. Моноветите се инкубираат на температура од 37о С, се центрифугираат со што се одделува серумот од крвните клетки. Серумот е богат со вашите заштитни протеини и може да се чува за понатамошни апликации. Финално се добиваат 5 или 6 наполнети инјекциски шприца, кои во зависнот од индикацијата, 1-2 пати во неделата, се аплицираат во заболениот зглоб или некоја друга регија во телото.
- Индикации за Orthokin терапија: остеоартитис на колено, колк, лакот, скочен зглоб, шака и стaпало; травматски повреди на стопало, дискус хернија, лумбоишијалгија или болка во грбот, травматска мускулна руптура, патолошки промени на тетиви и лигаменти; други воспалителни или постравматски состојби
- Терапија со автологен кондициониран серум во кој има заштитни протеини добиени од вашата крв
- Крв се зема само еднаш со венепункција во специјални ЕОТ II моновети во кои се наоѓаат стаклени топчиња околу кои се лепат крвните клетки и се поттикнува синтеза на заштитни протеини. Моноветите се инкубираат на температура од 37о С, се центрифугираат со што се одделува серумот од крвните клетки. Серумот е богат со вашите заштитни протеини и може да се чува за понатамошни апликации. Финално се добиваат 5 или 6 наполнети инјекциски шприца, кои во зависнот од индикацијата, 1-2 пати во неделата, се аплицираат во заболениот зглоб или некоја друга регија во телото.
- Индикации за Orthokin терапија: остеоартитис на колено, колк, лакот, скочен зглоб, шака и стaпало; травматски повреди на стопало, дискус хернија, лумбоишијалгија или болка во грбот, травматска мускулна руптура, патолошки промени на тетиви и лигаменти; други воспалителни или постравматски состојби

ortokinortokin1ortokin2ortokin3